آموزش آنلاین زبان انگلیسی استـاتیـس

مراحل آموزش در استاتیس

تعیین سطح

برای مشخص شدن سطح زبان شما، تعیین سطح به صورت رایگان و به روش انتخابی شما (آزمون آنلاین یا شفاهی) صورت می گیرد.

برگزاری کلاس

کلاس ها به صورت آنلاین و با در نظر گرفتن نیاز آموزشی زبان آموزان برگزار می گردد.

ارزیابی

در پایان دوره برای ارزیابی میزان پیشرفت شما آزمون آنلاین برگزار می گردد و شما به صورت کامل در جریان نقاط قوت و ضعف خود قرار می گیرید.

آموزش زبـان انگلیسـی استاتیـس

اجرای کلاس به روش زنده و تصویری، دقیقا مشابه کلاس حضـوری می باشد.

پرداخت کلاس آنلاین استاتیس

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی استاتیس توسط نرم افزار اسکایپ و به صورت زنده (حضور استاد) به همراه کتاب تخصصی و ارسال فایل صوتی و تصویری در طول کلاس برگزار می شود.

کلاس گروهی

 • آنلاین
 • ده جلسه
 • دو تا شش زبان آموز
 • امکان صحبت و مکالمه با همکلاسی ها
 • آموزش همزمان تمامی مهارت های زبانی

کلاس خصوصی

 • آنلاین
 • یک زبان آموز
 • زمان کلاس به انتخاب زبان آموز
 • تعداد جلسات به انتخاب زبان آموز
 • تمرکز ویژه بر نیاز آموزشی زبان آموز

بحث آزاد

 • آنلاین
 • دو تا شش زبان آموز
 • تمرکز ویژه بر مکالمه
 • تعداد جلسات به انتخاب زبان آموز
 • امکان مکالمه، بحث و تبادل نظر با همکلاسی ها

استاتیس

0
  0
  سبد شما
  سبد خالی است
  اسکرول به بالا